Transportidé

Om oss

Gotlandsgods är ett gotländskt åkeri som bedriver fjärr- och lokaltransporter. Vi har en lång erfarenhet av transporter som fordrar frys, kyl eller värme. Våra dagliga transporter till och från Gotland sker via Nynäshamn (Stockholm/Mälardalen).

 

Godset transporteras i trailers till respektive hamn och vi har samarbete med två åkerier som vidarebefordrar godset till mottagaren.

Ett Gotlandsägt företag

© Kontor & Telesystem Visby Webmaster