Miljö

HÅLLBARHET & MILJÖ

KLIMATET

&

TRANSPORTERNA

Förbränningen av fossila bränslen står för det största bidraget till klimatförändringarna i Sverige. Transportsektorn är en del av problemet. Därför bör vi även vara en del av lösningen.


Läs mer nedan om hur vi på Gotlandsgods jobbar för en mer hållbar branch och ö.


 

Som minimikrav efterlever vi lagar och förordningar och tillmötesgår de krav som våra kunder och samarbetspartners ställer på vår verksamhet.
 Vi tankar miljöriktigt bränsle och använder miljöriktiga oljor och kemikalier. Vi hushåller med dessa råvaror och energin samt undviker spill och föroreningar. Vår fordonspark är modern.


VILL DU VETA MER OM VÅRT ARBETE FÖR EN MER HÅLLBAR Ö

unsplash